MONOR VÁROSI SPORTCSARNOK

TELEKVÁSÁRLÁS

2016. március 21-én az önkormányzat felhatalmazásával a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. megvásárolta a leendő sportcsarnoknak helyet adó Balassi Bálint utcai ingatlant. Az ingatlan megosztásra került, melynek nagyobbik részén fog a beruházás megvalósulni (Hrsz.: 5219/5). Az 5219/4 hrsz-ú ingatlant pedig az önkormányzat vásárolta meg a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-től közterület céljára, eleget téve a Szabályozási Terv előírásainak.

 

Telekeladás adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1. számú módosítása